Billig rengøring, lektiehjælp og pasning | kun 85-135 kr.

Betingelser for dig, der søger hjælp ved Time2help 

Her kan du læse de gældende betingelser og priser for dig, der søger efter en hjælper via Time2helps app.


For os er det vigtigt, at du bruger tid på grundigt at læse betingelserne. Så du er klar over, hvad det er, du accepterer, når du henter vores app og gør brug af en familiehjælper via vores formidlingsservice.


Vi glæder os til at hjælpe dig og håber, at vi inden længe kan præsentere dig for en mulig kandidat til jobbet som din hjælper.

Time2helps betingelser og priser

Følgende beskriver de generelle betingelser samt betingelser for betaling og priser for personer, der ansætter en familiehjælper via Time2helps formidlingsservice og dermed gør brug af Time2helps app.


Time2help ApS

Svanevej 15a, 8240 Risskov 

CVR: 38692607


Intro

Time2help skaber og formidler det rette samarbejde mellem dig, der har brug for hjælp og en familiehjælper, der har brug for et meningsfuldt og trygt job. Det er vores mål at hjælpe dig med at finde en sød familiehjælper, der kan indgå som en vigtig og loyal ressource i en travl hverdag, hvor tiden ofte er knap. Begrebet ”familie” svarer til en hustand og dækker over alle de forskellige personer; børnefamilier, enlige, ældre eller andre, der mangler og søger efter hjælp i serviceopgaver hjemmet.

 

For at kunne imødekomme efterspørgslen på vores service stiller vi vores app "Time2help - søg hjælp her" til rådighed, så det er nemt og trygt både at modtage og yde hjælp. Såfremt du ønsker at benytte vores formidlingsservice, skal du derfor først downloade og installere vores app. Det er altså kun via appen, du oprette en profil og søge efter hjælp til det, du ønsker.

 

Hvad er en familiehjælper?

En familiehjælper kan varetage rengøring og andre almindelige huslige opgaver. De holder af at være sammen med børn og ikke mindst at hjælpe med lektier og faglige udfordringer. Vores familiehjælpere accepterer kun de arbejdsopgaver, der ligger indenfor deres kompetencer og formåen med mindre andet aftales.

Det forventes, at de er engagerede, ærlige, omhyggelige og pligtopfyldende. Det betyder, at de forstår og respekterer det store ansvar, det er at være en vigtig del af en families hverdag. Det forventes samtidig, at de behandles med respekt og ordentlighed. 

Vores hjælpere har alle aldre, men er dog minimum fyldt 14 år, og vi ser helst, at de bor i nærheden af den hustand, de arbejder i, så de ikke skal bruge unødvendig tid på transport til og fra dit hjem.

 

Hvad kan man få hjælp til?

Arbejdsopgaverne defineres af dig og aftales direkte med familiehjælperen på et opstartsmøde. Arbejdsopgaverne kan være alle de opgaver, som er med til at gøre din hverdag nemmere. Det kan være hjælp til rengøring og andet husligt arbejde herunder støvsugning, aftørring af flader, rengøring af badeværelser, gulvvask, vasketøj, madlavning mv. Det kan være hjælp til at hente i institution eller skole, passe, lege og hygge med dine børn eller måske hjælp til lektier og faglig omsorg. Det kan også være hjælp til ældre, der ikke ved, hvor de finder hjælp. Vores app giver pårørende mulighed for at søge og administrere hjælp på vegne af forældre eller andre. 


Du kan søge efter hjælp til forskellige opgaver opdelt i nedenstående kategorier

 • Rengøring/husligt arbejde
 • Hjælp til dine børn
 • Hjælp til ældre
 • Lektiehjælp til børn under 12 år
 • Lektiehjælp til børn over 12 år
 • Lektiehjælp til gymnasieniveau


Hvor mange timer?

Time2help ønsker at bidrage til at skabe en tæt og loyal relation mellem de mennesker, vi matcher, og formidler kun længerevarende relationer, hvor familiehjælperen arbejder kontinuerligt på ugentlig basis og helst minimum 2 timer per gang. Dette minimum i timeantal er blandt andet med til at sikre, at der er balance mellem transporttid og udgifter og hjælpers indtjening.

Disse er retningslinjer har til formål at beskytte vores hjælpere bedst muligt og sikre, at vi kun formidler jobs hos personer, der respekterer deres indsats og arbejde. Vores hjælpere har brug for struktur i deres arbejdsrutiner samt behov for at kunne stole på og kende deres ca. månedlige indkomst. Hyppigheden i samarbejdet er ydermere med til at skabe og sikre et loyalt og engageret arbejdsforhold. Det er altid den samme hjælper, der kommer.

 

Hvad er Time2help?

Time2help er et formidlingsbureau og er ikke ansvarlig for de uoverensstemmelser eller tvister af enhver art, der måtte opstå mellem en familie og en familiehjælper formidlet via vores service. Hjælperne arbejder selvstændigt som freelancere tilknyttet Time2help som formidlingsbureau. Time2help bærer altså ikke noget ansættelsesansvar. Det er familien, der ansætter hjælperen på freelancebasis.

Time2help formidler således samarbejde mellem dig som familie og en familiehjælper samt administrerer fakturering og opkræver betaling for udført arbejde på vegne af familiehjælperen på baggrund af de timerapporter, hjælperen indberetter i vores system efter færdiggjort arbejde.

 

Hent vores app 

Vores app "Time2help - søg hjælp her" indeholder og samler alle de funktioner, der er nødvendige, for at du kan søge efter en hjælper. Herunder oprettelse af profil, søgning efter hjælp, præsentation af vores kandidater, kommunikation med vores hjælpere og Time2help samt fakturering og betaling for det arbejde, din hjælper udfører. 

For at gøre brug af Time2helps formidlingsservice og søge efter en familiehjælper er det en betingelse, at du downloader og installerer vores app på din telefon. Du kan hente den gratis på Google Play eller i App Store, hvor du normalt downloader dine apps.

 

Hvordan foregår det?

Først når du har installeret appen, kan du oprette din profil. Her skal du skrive lidt om dig og din familie samt jeres behov og ønsker i forhold til den hjælper, I søger. Herefter kan du oprette en jobmulighed. Det gør du ved at vælge "Søg efter hjælp" i menuen. Vælg dernæst den kategori af service du efterspørger, indtast timeantal, adresse, skriv kort om jobbet og tryk "Søg efter en familiehjælper". Sådan modtager vi de informationer, vi behøver for at kunne hjælpe dig med at finde den rette hjælper.

Så snart vi har en mulig kandidat til jobbet hos dig, modtager du en notifikation og en besked på din app. Her kan du læse lidt om kandidaten og skrive med vedkommende i beskedfunktionen på appen. Sammen med hjælperen aftales og koordineres det, om jobbet kan forenes med hjælperen profil, kompetencer og ikke mindst dine ønsker om tidspunkter, hvor du ønsker hjælpen udført.  

Vi anbefaler, at familiehjælperen besøger jer til et uforpligtende og kort opstartsmøde, hvor I kan hilse på hinanden og endeligt vurdere, om det føles rigtigt at indgå et samarbejde. Det er valgfrit, om du og hjælper ønsker et indledende, eller om I vælger at begynde samarbejdet uden en forudgående samtale/opstartsmøde.


Vejledning til opstartsmøde

Time2help anbefaler, at I på opstartsmødet benytter vores ”Vejledning til opstartsmøde”. Denne vejledning skal ses som et værktøj og en hjælp til at sikre, at I husker at gennemgå alle vigtige detaljer i forbindelse med opstart af et samarbejde. Vejledningen finder du på appen i menuen under ”Profil”.


Ved indgåelse af samarbejde

Vælger I at samarbejde, SKAL du på din app gå til siden ”Vi søger hjælp til” og accepterer ansøgeren ved at trykke på det grønne link med teksten; ”ACCEPTER KANDIDAT”. Kun således er det muligt for familiehjælperen at indberette fremtidige timerapporter, og først da kan samarbejdet begynde.


Ved fravalg af samarbejde

Hvis familiehjælperen imod forventning ikke synes at være den rigtige kandidat, SKAL du afvise ansøgeren ved at trykke på det røde link med teksten; ”AFVIS KANDIDAT”. Kun sådan bliver Time2help vidende om, at I ønsker en anden familiehjælper til jobbet, og vi kan hjælpe jer videre med en anden kandidat. 

 

Betalingsbetingelser og priser

Timeprisen er differentieret efter alder er inklusive gebyr til Time2help og moms deraf. Timer indberettes og afregnes per nærmeste 15 minutter.

 • 14 årige      85 kr. i timen
 • 15 årige      90 kr. i timen
 • 16 årige      95 kr. i timen
 • 17 årige    100 kr. i timen
 • +18 årige  135 kr. i timen


Gebyr

Serviceomkostninger ved at benytte vores formidling og en familiehjælper, der er tilknyttet denne, er medregnet i prisen. Time2helps formidlingsgebyr udgør 25 kr. inkl. moms per time og er inkluderet i den ovenstående samlede timepris. Gebyret er ikke fradragsberettiget.

 

Betaling 

Al betaling foregår via din app. Hver gang din familiehjælper har arbejdet hos dig, får du en notifikation på din telefon og en meddelelse med et link til betaling på din app på baggrund af den timerapport, din hjælper har indberettet i Time2helps timeregistrering- og betalingssystem. 

Du skal straks godkende og betale for timerne, så din familiehjælper kan få betaling sit arbejde hos dig. Såfremt der er fejl i timerapporten, skal du sende en besked til hjælperen i appen, så hjælperen kan redigere rapporten. 

 

Kort

Du kan betale med alle korttyper, der er udstedt eller understøttet af Visa og MasterCard. Hvis du forsøger at gennemføre betalingen med et betalingskort, der ikke hører under VISA eller MasterCard, vil betalingen blive afvist. 

Ved første betaling

Første gang du betaler, skal du indtaste dine kortoplysninger. Vores betalingspartne PAYLIKE, der er certificeret til at håndtere betalingsdata, sikrer, at alle oplysninger behandles krypteret, så hverken Time2help eller andre kan få adgang til dine kortoplysninger. For at verificere dit kort reserveres i denne forbindelse 2,00 kr., der IKKE hæves. Alle fremtidige betalinger trækkes automatisk, når du har godkendt din hjælpers timerapport.

 

Faktura

Du modtager altid en faktura på hjælperens honorar fra familiehjælperen og fra Time2help på servicegebyret både på e-mail og på din app. På din profilside på appen finder du en oversigt og over alle timerapporter, betalinger, fakturaer samt en løbende saldo.

 

Fradrag

Såfremt du har mulighed for at gøre brug af dit servicefradrag, skal du selv bede familiehjælperen om vedkommendes cpr. nummer. Familiehjælperen er indforstået med dette. På din profil kan du altid se en saldo for, hvor meget du har betalt til din familiehjælper. Service udført af personer, der er fyldt 18 år, kan fratrækkes på dit servicefradrag. Vær opmærksom på, at service udført af unge under 18 år er ikke fradragsberettiget. Service udført af unge på 17 år, der fylder 18 år i indeværende kalenderår kan fratrækkes. Vejledning finder du på www.skat.dk.

 

Forsikring

Det er henholdsvis familiens eller familiehjælperens egen forsikring, der gøres brug eksempelvis ved uheld og dækning af ødelagte genstande.

 

Aflysning og opsigelse

Arbejdet koordineres direkte med familiehjælperen. Time2help anbefaler at, aflysning bør ske senest 24 timer før aftalt tid. Ved sygdom bør der aflyses senest samme dag inden kl. 7.00. Der sendes ingen afløser ved aflysning. Parterne bør overholde aftaler og varsle ændringer i passende tid. Begge parter bør opsige aftalen med 14 dages skriftligt varsel til hinanden. Du kan til en hver tid søge efter en ny hjælper på din app under funktionen; ”Søg efter hjælp”.

                                                                                                                                                                              

Hvornår får man en familiehjælper?

Time2help kan ikke garantere, at der er en familiehjælper ledig i dit aktuelle nærområde, men garanterer, at der arbejdes målrettet på at hjælpe så mange familier og hjælpere som muligt. 


Hvordan sletter jeg min profil?

Såfremt du ønsker at slette din profil, skal du udfylde og sende vores formular via dette link: "Ønsker du at slette din profil?"

 

Kontakt

Time2help kan kontaktes ved at skrive en besked på din app i beskedsystemet eller på kontakt@time2help.dk. Alle henvendelser besvares hurtigst muligt.

 

E-mail, nyheder, forespørgsler, opdateringer og vigtige informationer fra Time2help til dig

Når du downloader Time2helps app og opretter en profil, accepterer du samtidig, at vi via din app kan sende dig forespørgsler, opdateringer og øvrige vigtige informationer samt sende dig e-mails med faktura og andre informationer.

 

Øvrige politikker

- persondatapolitik 

- cookiepolitik


Accept

Ved download og brug af Time2helps app og indgåelse af samarbejde med en familiehjælper formidlet af Time2help, accepteres samtidig; Time2helps betingelser og priser, som er beskrevet i nærværende dokument. Brud på nærværende aftale kan forårsage anmeldelse til gældende myndighed.


Time2help forbeholder sig ret til løbende at ændre betingelser uden varsel. 

Senest opdateret september 2021