Billig rengøring, lektiehjælp og pasning | kun 85-135 kr.
Politik for persondata

Time2helps politik for persondata

Formidling af serviceydelser i hjemmet

For at kunne formidle kontakten imellem personer, der arbejder som familiehjælper og personer, der ansætter en familiehjælper til at udføre serviceydelser i hjemmet er der vigtige personoplysninger, vi har behov for at behandle.Vores persondatapolitik er ment som en hjælp til at forstå, hvilke data vi indsamler, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til.

Dette er vigtige oplysninger, så vi håber, at du vil tage dig tid til at læse dem. Skulle du have spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til vores persondataansvarlige.


Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Hanne Liendgaard, 31419300 / kontakt@time2help.dk


Dataansvarlig

Time2help ApS, Svanevej 15a, 8240 Risskov - CVR.: 36692607


Vores behandling af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du har udleveret til os i forbindelse med oprettelse af din profil på vores app og din søgning efter et job eller en familiehjælper.

Vi behandler personoplysningerne for at kunne leve op til vores aftalte og forudsatte forpligtelser overfor dig som ansøger for at kunne formidle kontakten imellem parterne.

Vi vil til enhver tid bestræbe os på alene at indsamle, behandle og videregive de personoplysninger, der er nødvendige for at behandle den pågældende ansøgning.

 
Personoplysninger

I forbindelse med behandling af oprettelse af profiler hos Time2help via vores apps kommer vi i besiddelse af en lang række personoplysninger.

Personoplysninger, der indgår i processen for at formidle kontakt imellem en familiehjælper og en familie, kan være følgende (ikke udtømmende):


Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, fødselsdato/alder, ægteskabelig status, fritidsbeskæftigelse, beskæftigelse, børn og informationer om disse herunder, alder, interesser, navn på institutioner og skoler, bank og- kontooplysninger herunder: navn på kontohaver, navn på pengeinstitut, registreringsnummer, IBAN nummer og BIC nummer.


Tidsfrister for sletning/opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Vi stræber efter at slette personoplysninger, så snart de ikke har nogen relevans. Dog opbevarer vi dem altid i minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.


Dine rettigheder efter persondataforordningen

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du følgende rettigheder:


 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

 

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til vores persondataansvarlige.

 

Vi kan afvise anmodninger, der er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig meget teknisk indgriben (f.eks. at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller noget som vil være ekstremt upraktisk (f.eks. anmodninger om oplysninger der findes som sikkerhedskopier).


Hvis vi kan rette oplysninger, gør vi naturligvis dette gratis, med mindre det kræver en uforholdsmæssig stor indsats. Vi bestræber os på at vedligeholde vores tjenester på en måde, der beskytter oplysninger fra fejlagtig eller skadelig ødelæggelse.


Når vi sletter dine personoplysninger fra vores tjenester, er det derfor muligt, at vi ikke altid kan slette tilhørende kopier fra vores arkivservere med det samme, og det er ikke sikkert, at oplysningerne fjernes fra vores sikkerhedskopisystemer.

Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet – https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/


Oplysninger, som vi videregiver:


Vi videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner uden for Time2help. Undtagelsen er i disse tilfælde:

 • Med dit samtykke videregiver vi personlige oplysninger til virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner uden for Time2help, hvis vi har dit samtykke. Vi kræver aktivt tilvalg af videregivelse af alle personoplysninger.
 • Til brug for sagens behandling videregiver vi personlige oplysninger til parter udenfor Time2help, såfremt det er nødvendigt for at kunne behandle din sag hos os. Det kan eksempelvis være videregivelse til pengeinstitutter, realkreditinstitutter og forsikringsselskaber.   
 • Til ekstern databehandling videregiver vi personlige oplysninger til vores samarbejdspartnere eller andre betroede virksomheder eller personer, der behandler dem for os. Deres behandling er baseret på vores instrukser og i overensstemmelse med vores privatlivspolitik og andre gældende tiltag til fortrolighed og sikkerhed, eksempelvis vores databehandleraftale.
 • Vi kan dele oplysninger, der ikke identificerer personer, med offentligheden og vores partnere.


Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte Time2help og vores samarbejdspartnere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.


Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt hos Time2help:


 • Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Beskyttelse af alle it-systemer med passwords.
 • Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der har behov for at behandle personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for personale med adgang til informationssystemer.
 • Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer der behandler personoplysninger for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen hos os.


Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker.

Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen.

Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores kontraktparter.


Ændringer

Vores privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden. Vi begrænser ikke dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke.


Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes.

Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: kontakt@time2help.dk.


Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

Senest opdateret oktober 2020