Billig rengøring, lektiehjælp og pasning | kun 85-135 kr.
Lektiehjælp

Har dit barn brug for lektiehjælp?

Den bedste lektiehjælp til børn og unge

Hjælp dit barn med at knytte en stærk og værdifuld relation. Giv dit barn et par timer om ugen med en lektiehjælper - der ganske hurtigt vil blive en vigtig og særlig ressource ikke kun for dit barn, men for hele familien.


Læring og trivsel går hånd i hånd

Det ene udelukker ikke det andet, men hænger ufravigeligt sammen. 


Er det faglige arbejde en daglig kamp for dit barn, påvirker det så nemt andre og vigtigere aspekter i livet. 


Mange - både børn og unge - risikerer at tvivle så meget på dem selv, at deres generelle velbefindende og trivsel påvirkes negativt.

  Alle børn og unge har brug for faglig omsorg!

  Hvad enten dit barn er fagligt udfordret eller ej, så er det et faktum, at de fleste børn og unge - både i grundskolen og på ungdomsuddannelser - mangler den "voksenkontakt", de har så meget brug for i deres hverdag.


  En lektieven er for alle - små som store!

  Hjælp dit barn med at skabe en tillidsfuld relation til en ung voksen, som kan møde dit barn med anerkendelse og respekt.


  Giv dit barn et par timer om ugen - alle ser frem til!


  Et trygt rum, hvor der med udgangspunkt i dit barns skoleliv og faglige arbejde er tid og ro til at udvikle og (gen)skabe lysten til livslang læring.