Hvad koster det?

Priser og betaling

Betaling og afregning af timer foregår ligesom de øvrige procedurer via Time2helps app. Vi administrerer betaling på vegne af vores hjælpere, så det er nemt og trygt at modtage og yde hjælp.

Det koster mellem 85 kr. -135 kr. pr. time differentieret efter alderen på den hjælper, du vælger.   

Hvad koster det, og hvordan betaler jeg?

Det koster mellem 85 kr. -135 kr. pr. time differentieret efter alderen på den hjælper, du vælger.

Timeantallet kan variere fra gang til gang efter behov. Det betyder, at du ikke er låst af et fast tidsrum. Du koordinerer og aftaler selv tid, rammer og opgaver for arbejdet med din familiehjælper. 

Timer indberettes og afregnes per nærmeste 15 minutter. Timeprisen afhænger således af alderen på din hjælper og er inklusive gebyr og moms deraf på serviceomkostninger til Time2help.

Betaling

Al betaling foregår via din app. Hver gang din familiehjælper har arbejdet hos dig, får du en notifikation på din telefon og en meddelelse med et link til betaling på din app på baggrund af den timerapport, din hjælper har indberettet i Time2helps timeregistrering- og betalingssystem. Du skal straks godkende og betale for timerne, så din hjælper kan få betaling sit arbejde hos dig.


Første gang du betaler, skal du indtaste dine kortoplysninger. Vores betalingspartner YOURPAY, der er certificeret til at håndtere betalingsdata, sikrer, at alle oplysninger behandles krypteret, så hverken Time2help eller andre kan få adgang til dine kortoplysninger. Alle fremtidige betalinger trækkes automatisk, når du har godkendt din hjælpers timerapport.


Du modtager altid en faktura fra familiehjælperen på hjælperens honorar og fra Time2help på servicegebyret både på e-mail og på din app. På din profilside på appen finder du en oversigt og over alle timerapporter, betalinger, fakturaer samt en løbende saldo. Læs mere om betingelser og priser her!

Timepris

inkl. gebyr og moms

  -14 årige:     85 kr. i timen

  -15 årige:     90 kr. i timen

  -16 årige:     95 kr. i timen

  -17 årige:   100 kr. i timen

 +18 årige:   135 kr. i timen